Janvārī uzsākta reģistrācija bezmaksas apmācībām par e-Veselības sistēmas lietošanu

2015. gada 23. decembrī LR Veselības Ministrija oficiāli paziņoja par Ministru kabineta apstiprinātiem grozījumiem e-Veselības projektam, kas rodas diskusiju rezultātā ar Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas pārstāvjiem. Pēdējie grozījumi * nosaka sekojošo:

  • pagarināt e-Veselības projekta lietošanas uzsākšanas termiņu līdz 2016. gada 1. decembrim;
  • līdz 2016. gada 1. novembrim ārstniecības iestādēm un aptiekām ir jānoslēdz līgums ar Nacionālo veselības dienestu par veselības informācijas sistēmas izmantošanu;
  • sākot ar 2016. gada 1. decembri ārstniecības iestādēm ir pienākums sākt lietot divas veselības informācijas sistēmas funkcionalitātes – elektronisko darbnespējas lapu un elektronisko recepti, bet no 2017. gada 1. jūlija – pārējās;
  • sākot ar 2016. gada 1. decembri aptiekām ir pienākums sniegt veselības informācijas sistēmai datus par izrakstītajām un izsniegtajām zālēm.

Ārstniecības iestādes un aptiekas tiek aicinātas uzsākt pacientu datu apstrādi veselības informācijas sistēmā jau pirms 2016. gada 1. decembra un iesaistīties elektroniskās darbnespējas lapas un e-Receptes pilottestēšanā līdz 2016. gada 30. novembrim. Lai šīs process notiktu vienmērīgi un efektīvi Nacionālās veselības dienests piedāvā bezmaksas apmācības par e-veselību, e-veselības portāla lietošanu un datu drošību ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmaceitiem un farmaceitu asistentu grupām.

2016. gada 5. janvārī tiek atsākta reģistrēšanās apmācībām, kuras norisinās šī gada pirmajos trīs mēnešos astoņās Latvijas pilsētās: Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Cēsīs, Daugavpilī un Valmierā. Mācības tiek piedāvātas vairākos moduļos, no kuriem katrs veselības aprūpes profesionālis var izvēlēties un apgūt vairākus. Elektroniskā reģistrācija katram modulim notiek atsevišķi šeit.

Atbildes uz jautājumiem par e-Veselības informācijas sistēmas darbību, izmantošanu un līgumu slēgšanu ar Nacionālo veselības dienestu var saņemt NVD e-Veselības ārējo lietotāju atbalsta dienestā: tālrunis: 67 387 671, e-pasts: eveseliba@eveseliba.gov.lv.

Mēs, savukārt, ka programmnodrošinājuma izstrādātāji veselības aprūpes jomā, cītīgi strādājam pie SmartMedical programmas pielāgošanas un integrācijas ar e-Veselības sistēmu, cenšoties atvieglot pārejas posmu ārstiem un iestāžu darbiniekiem.

____________

*grozījumi MK noteikumos Nr. 134 „Par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” stājās spēkā 2015. gada 19. decembrī

*grozījumi MK noteikumos Nr. 152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība” stājās spēkā 2015. gada 18. decembrī

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s