Jauni nosacījumi laboratorisko izmeklējumu nosūtīšanai un apmaksai

Sākot ar 2016. gada 1. janvāra stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 1529 „Veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas kārtība” attiecībā uz laboratorisko izmeklējumu nosūtīšanas un apmaksas kārtību. Tas tika saistīts ar strauji augošajiem tēriņiem laboratorisko izmeklējumu apmaksai. Lai ierobežota budžeta apstākļos saglabātu pakalpojuma pieejamību, jaunie nosacījumi ir vērsti uz

 • to gadījumu atsijāšanu, kad analīzes tiek nozīmētas bez pietiekama medicīniskā pamatojuma;
 • laboratoriskie izmeklējumi tiek pārāk bieži atkārtoti;
 • netiek ievērota loģiska un racionāla izmeklējumu veikšanas secība no nosūtītāja puses.

Novēršot nelietderīgos tēriņus, tiks pasargātas tās pacientu grupas, kurām šie izmeklējumi tiešām ir nepieciešami un saglabāta pieejamība arī citiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Saskaņā ar jauniem noteikumiem, atsevišķiem izmeklējumiem turpmāk ir noteikts skaits, ko no valsts budžeta līdzekļiem 12 mēnešu laikā apmaksā vienam pacientam. Tie ir izmeklējumi, kurus medicīnisku iemeslu dēļ nav lietderīgi biežāk atkārtot. Virknei laboratorisko izmeklējumu precizēta nozīmēšanas kārtība, lai nodrošinātu izmeklējumu veikšanas pamatotu secību. Dažiem izmeklējumiem ir mainīti nosacījumi par to, kurš ārsts ir tiesīgs izsniegt nosūtījumu – speciālists vai ģimenes ārsts. Tā kā atsevišķi izmeklējumi ir nepieciešami vien specifiskos gadījumos, uz tiem varēs nosūtīt tikai konkrētu jomu speciālisti, un pacientam nevajadzēs veikt apmeklējumu pie ģimenes ārsta, lai saņemtu nosūtījumu uz laboratoriskiem izmeklējumiem pēc speciālista vizītes.

Izmaiņas līdzšinējos nosacījumos aizskar arī nosūtījuma veidlapu, ko ģimenes ārsts vai speciālists noformē, nosūtot pacientu ambulatoro laboratorisko pakalpojumu saņemšanai. Veidlapas noformēšanas nosacījumi ir noteikti Nacionālā veselības dienesta līgumā ar ārstniecības iestādi. Nosūtījumā ir iekļauti obligāti aizpildāmie lauki:

– nosūtījuma datums
– nosūtījuma derīguma termiņš
– kopējais izmeklējumu skaits
– izmeklējuma iemesls, atzīmējams no sarakstā:

 • akūta slimība
 • hroniskas slimības paasinājums
 • pirms plānveida operācijas
 • operācijas vai manipulācijas laikā iegūta materiāla izmeklējums
 • iespējamas slimības dēļ
 • hroniskas saslimšanas dinamiskai novērošanai
 • kontaktpersonu izmeklēšana infekcijas slimību gadījumā
 • grūtnieču skrīnings
 • slēpto asiņu skrīnings

Veidlapas ieviešanai tika noteikts pārejas periods – trīs mēneši. Sākot ar 2016. gada 1. aprīli ambulatorie laboratoriskie pakalpojumi tiks apmaksāti, ja nosūtījums būs noformēts uz jaunas līgumā noteiktās veidlapas.

Tā kā SmartMedical programma paredz arī elektronisko laboratorijas nosūtījuma veidlapas aizpildi, SmartMedical komanda savlaicīgi ieviesusi augstākminētās izmaiņas esošajā veidlapā, kas atbilst LR MK jauniem noteikumiem, nodrošinot ārstus ar jaunu nosacījumu novērošanu.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s