Recepšu, darbnespējas lapu un citu dokumentu noformēšana e-Veselības sistēmas pārejas un pēc pārejas periodā

Visiem mediķiem jau labi zināms īpašs datums – 1. decembris, no kura būs jāsāk e-Veselības sistēmas obligāta lietošana, tostarp e-recepšu un e-darbnespējas lapu izrakstīšana. Līdz tam brīdim – e-Veselības sistēmas testēšanas un pāriešanas periodā mēs saņemam no mūsu klientiem jautājumus par recepšu, darbnespējas lapu un citu dokumentu noformēšanu e-Veselības sistēmas pārejas un pēc pārejas periodā.

Pamatojoties uz MK noteikumiem un Nacionālā Veselības Dienesta e-Veselības departamenta informāciju, mēs sagatavojām atbildes uz biežāk uzdotiem jautājumiem:

 • līdz šī gada 1. novembrim visiem, ārstniecības iestādēm un profesionāļiem, ir jānoslēdz līgumi par e-Veselības lietošanu neatkarīgi no tā vai Jūs lietosiet iestādē esošo sistēmu vai e-Veselības risinājumu. Līdz ar to
  • tiem, kas plāno izmantot e-Veselības sistēmu recepšu un darbnespēju lapu izrakstīšanai, bet vēl nav apmeklējuši e-Veselības apmācības, septembris ir īstais laiks jaunu zināšanu apguvei un tieši septembrī NVD mājas lapā tiks atjaunota iespēja pieteikties bezmaksas praktiskām mācībām – http://www.vmnvd.gov.lv/
  • tiem, kas jau izmanto kādu sistēmu, iesākam pārliecināties par to, ka jūsu sistēmas izstrādātāji strādā pie sava risinājuma integrācijas ar e-Veselības sistēmu un arī paredz apmācības nākotnes darbam (SmartMedical integrācija ar e-Veselību ir izstrādes stadijas procesā jau tagad)
 • tām ārstniecības iestādēm un profesionāļiem, kas turpinās lietot esošo sistēmu būs obligāti jāaizpilda un jāiesniedz Nacionālajam Veselības Dienestam parakstīta veidlapa „Pieteikums VVIS pieslēgumam, izmantojot saskarni ar VVIS”, kurā Jūs informēsiet e-Veselības departamentu par savu vēlmi turpināt lietot savu sistēmu sasaistei ar e-Veselības sistēmu (SmartMedical klienti tiks informēti par šīs formas aizpildi atsevišķi)

Par receptēm

 • pārejas periodā receptes var tikt izrakstītas ar roku vai arī jau ievadītas sistēmā un drukātas uz veidlapas. Veidlapas sērijas Nr. un ID tiek ievadīti sistēmā ar roku.
 • pēc pārejas perioda receptes tiks obligāti ievadītas elektroniski un reģistrētas e-Veselības sistēmā. Tās var tikt izdrukātas uz veidlapas kā parasti vai var tikt drukāts tikai receptes ID, piešķirtais e-Veselības sistēmā

ddd

 • gadījumos, kad e-Veselības sistēmai piekļūt nav iespējams, ārsts var izrakstīt recepti ne vēlāk kā nākamajā darbdienā, par to informējot pacientu vizītes laikā
 • recepti, kas izrakstīta uz parastās receptes veidlapas, ārstniecības persona apstiprina ar parakstu un personīgo spiedogu
 • receptei, kas izrakstīta uz īpašās receptes veidlapas, papildus ir nepieciešams ārstniecības iestādes zīmogs (prakses ārsti var izmantot personīgo spiedogu, kurā iekļauti ārsta prakses rekvizīti)

Par DNL lapām

 • līdz šī gada 1. decembrim darbnespējas lapas var tikt izrakstītas ar roku vai arī jau ievadītas esošajā sistēmā un drukātas uz veidlapas, parakstot un apzīmogojot kā parasti
 • darbnespējas lapu žurnāls tiek aizpildīts līdz šī gada 1. decembrim
 • pēc pārejas perioda ir paredzēts sagatavot tikai elektroniskās darbnespējas lapas, kuras tiks reģistrētas e-Veselības sistēmā. Gadījumos, kad darbnespējas lapa tiks atvērta elektroniskajā vidē ar pagājušās dienas datumu vajadzēs norādīt pamatojumu kādēļ lapa tiek atvērta ar pagājušo datumu – pamatojumu varianti:
  • ārstniecības iestādes vadītāja rīkojums
  • ārstu konsīlija atzinums
  • ārvalstīs izdota darbnespējas lapa
  • grūtniecības atvaļinājums nav noteiks līdz 30. nedēļai
  • tehnisku vai citu iemeslu dēļ darbnespējas lapa reģistrēta 5 darba dienu laikā

Par pārējiem medicīniskajiem dokumentiem

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 265 vienotajā elektroniskajā veselības sistēmā ir paredzēts reģistrēt un glabāt elektroniski (bez elektroniskā paraksta) šādus dokumentus:

 • Pārskats par ambulatorā pacienta izmeklēšanu/ārstēšanu
 • Nosūtījums ambulatorā/stacionārā pakalpojuma saņemšanai
 • Izraksts-epikrīze
 • Darbnespējas lapa
 • E-recepte

Veidojot elektroniski pārējos dokumentus, tie ir jāizdrukā un jāparaksta ar roku vai elektronisko parakstu.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s