Viltoto zāļu direktīva Latvijā: ārstniecības iestāžu IT sistēmas aicinātas pievienoties Latvijas zāļu verifikācijas sistēmai

Nodrošinot zāļu iekšējās tirgus darbību visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs un aizsargājot pacientus no viltotu zāļu iegādes legālajā zāļu izplatīšanas ķēdē, 2016. gada februārī stājās spēkā Viltoto zāļu direktīva un Deleģētā Regula. Direktīvas un regulas noteikumi attiecas uz

  1. recepšu zālēm ar unikālām drošuma pazīmēm uz iepakojuma (regulas 1. pielikums)
  2. atsevišķām bezrecepšu zālēm bez drošuma pazīmēm uz iepakojuma (regulas 2. pielikums)

Papildus esošajiem normatīvajiem aktiem sākot ar 2019. gada 9. februāri tiks ieviesta arī kārtība, kā zāļu drošuma pazīmes verificē un unikālo identifikatoru dzēš

  • vairumtirgotāji
  • ražotāji
  • slimnīcas, klīnikas, poliklīnikas, veselības centri, zobārstniecības, kam atļauts vai kas tiesīgi piegādāt zāles iedzīvotājiem un lieto medikamentus pacienta ārstēšanas brīdī

Zāļu verifikācija izsniegšanas vietā 

LZVS_shema

Saskaņā ar regulā noteikto kārtību veselības aprūpes iestādē (kam atļauts vai kas tiesīga piegādāt zāles iedzīvotājiem) strādājošas personas zāļu verificēšanu un dzēšanu var veikt laika periodā, kad zāles atrodas iestādes valdījumā – no piegādes brīža iestādei līdz piegādes brīdim iedzīvotajiem (ja tas nav pārdotas). Regulas prasības paredz:

  • verificēt zāles, atverot paku pirmoreiz
  • reģistrēt zāles izsniegšanas vai tas atcelšanas faktu
  • reģistrēt zāles iznīcināšanas vai norakstīšanās faktu

Zalu_verifikacija

Zāļu verificēšanai un dzēšanai tiek izmantoti unikālais zāļu iesaiņojuma numurs un neskartības pazīme, ko var nolasīt ar skenera palīdzību un noteikt vai zāles ir autentiskas un nav tikušas atvērtas iepriekš.

code

Visa informācija par zāļu drošuma pazīmēm tiks glabātā Zāļu Verifikācijas Sistēmā (LZVS). Lai izmantotu Zāļu Verifikācijas Sistēmas pakalpojumus slimnīcām, klīnikām, poliklīnikām un veselības centriem, uz kurām attiecas Direktīva un Regula ir jābūt noslēgtam līgumam ar Latvijas Zāļu Verifikācijas Organizāciju.

Ērtākai medikamentu verificēšanai un reģistrēšanai Jūsu SmartMedical sistēma var tikt sasaistīta ar Zaļu Verifikācijas Sistēmu. Līdz ar to mēs aicinām tas ārstniecības iestādes, kuras lieto ikdienā SmartMedical sistēmu un kurām šī iespēja būtu aktuāla, lūdzam iesniegt mums rakstiskus pieteikumus nepieciešamajai integrācijai ar LZVS. Pieteikumus rakstiet brīvajā tekstā, norādot Jūsu medicīnas iestādes atbildīgas personas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu, un sūtiet mums līdz 1. jūnijam uz e-pastu info@smartmedical.eu.

Vairāk informācijas LZVO mājas lapā: www.lzvo.lv

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s