Pacienta piekrišana datu nosūtīšanai ienākumu deklarācijā

Joprojām viens no visvairāk diskutētajiem jautājumiem ir – kādā formā saņemt pacienta piekrišanu e-Kvīts nosūtīšanai pacienta gada ienākumu deklarācijā? Pacienta lielais ieguvums – līdz ar pārskatu darījuma informācija automātiski nonāktu Valsts ieņēmumu dienestā šī pacienta gada ienākumu deklarācijas sagatavē: nebūtu jāglabā papīra čeki, kas mēdz izbalēt, arī gada beigās tie nebūtu jāskenē, jāievada katrs atsevišķi elektroniskā deklarēšanās sistēmā jeb EDS – tikai jāpārbauda un jāapstiprina. Taču, lai medicīnas iestāde nosūtītu darījuma informāciju ar pacienta datiem uz VID, tai jāsaņem pacienta piekrišana. Kā tieši to noformēt, lai tā atbilstu Vispārīgās datu aizsardzības regulai?

Sākumā jāuzsver ka ikvienā medicīnas iestādē, atbilstoši regulas prasībām, jābūt izstrādātai savai kārtībai kā tiek apstrādāti personas dati: kurš par tiem iestādē atbild, kā, kādam nolūkam un cik ilgi dati tiek vākti, glabāti vai izmantoti, kā ikviens saviem datiem var piekļūt vai liegt to izmantošanu.

Lielā mērā tieši šīs datu apstrādes kārtības ietvaros medicīnas iestāde var izstrādāt sev piemērotāko veidu kā tieši tās pacientiem tiek jautāts – vai personas datus iekļaut arī e-Kvītī iesniegšanai gada ienākumu deklarācijas sagatavē VID.

Taču svarīgākais, kas, mūsuprāt, jāņem vērā, vienojoties par kārtību katrā iestādē, ir:

  1. pacienta piekrišanai jābūt brīvi sniegtai par skaidri saprotamu datu izmantošanas mērķi
  2. piekrišana var būt arī mutiska,
  3. piekrišana var attiekties uz visām apstrādes darbībām, ko veic vienā un tajā pašā nolūkā vai nolūkos.

Precīzāk – regulas 32.apsvērums:

(32) Piekrišana būtu jādod ar skaidri apstiprinošu darbību, kas nozīmē brīvi sniegtu, konkrētu, apzinātu un viennozīmīgu norādi par datu subjekta piekrišanu ar viņu saistīto personas datu apstrādei, piemēram, ar rakstisku, tostarp elektronisku, vai mutisku paziņojumu. Tas varētu ietvert laukuma atzīmēšanu ar ķeksīti interneta tīmekļa vietnē, informācijas sabiedrības pakalpojumu tehnisko iestatījumu izvēli vai citu paziņojumu vai rīcību, kas šajā gadījumā skaidri norāda, ka datu subjekts piekrīt piedāvātajai savu personas datu apstrādei. Klusēšana, iepriekš atzīmēti laukumi vai atturēšanās no darbības tādējādi nebūtu jāuzskata par piekrišanu. Piekrišanai būtu jāattiecas uz visām apstrādes darbībām, ko veic vienā un tajā pašā nolūkā vai nolūkos. Ja apstrādei ir vairāki nolūki, piekrišana būtu jādod visiem nolūkiem. Ja datu subjekta piekrišana ir jādod pēc elektroniska pieprasījuma, pieprasījumam jābūt skaidram, kodolīgam, un tam nav nevajadzīgi jāpārtrauc tā pakalpojuma izmantošana, par ko tas tiek sniegts.

Plašāks skaidrojums par datu regulu:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_lv

https://lvportals.lv/skaidrojumi/294871-kas-ir-personas-dati-vispariga-datu-aizsardzibas-regula-i-2018

https://lvportals.lv/skaidrojumi/295767-personas-jaunas-tiesibas-vispariga-datu-aizsardzibas-regula-v-2018

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s